Virksomheders succeshistorier risikerer at drukne i ESG-rapporten

Tænk rapporterne som et startskud til en kommunikationskampagne, så virksomhederne sikrer, at de får fortalt de værdifulde fortællinger om dem selv hele året.
Af Lars Mejer, Managing partner i Bright 

Med et revisorstempel kan virksomhederne nu dokumentere og kommunikere deres bæredygtige succeshistorier, men det er skønne spildte kræfter og for mange gode imagehistorier ender for det meste kun i rapporter, som alt for få læser. Tænk større, for det kan rykke ved opfattelsen, skabe muligheder i markedet og derfor guld værd for virksomheden at få fortalt bedre og bredere.

Hvert år investerer danske virksomheder millioner i lange glitrede års- og bæredygtighedsrapporter, og fra 2024 kommer også ESG-rapporten som lovkrav til virksomheder over 500 ansatte. Men oftest er det skønne spildte kræfter, fordi for få læser de bredryggede rapporter og ingen, udover virksomhedens absolutte inderkreds af stakeholders, orker at dykke ned i 80 siders rapport for at finde virksomhedens succeshistorier. Derfor, tænk rapporterne som et startskud til en kommunikationskampagne, så det store arbejde med at finde og skrive historierne ikke drukner i rapporten.

Det er sjældent, man får mulighed for at komme op i helikopteren, og derfor er rapporteringsforløbene gode til at finde og fortælle de interessante historier rundt om i virksomheden. De skarpe deadlines på rapporter er ofte en god accelerator for at finde de gode historier i organisationen, men alt for sjældent laver virksomheden en plan for at få fortalt historierne, som kun lever i rapporten, og som alt for ofte ender i skuffen. Skønne spildte kræfter. Derfor, tænk dem ud af rapporten, og brug dem hele året på virksomhedens forskellige egne kanaler.

Jeg har for nyligt deltaget i forløbet med at definere en ny ESG-strategi og udmønte den i en rapport for en virksomhed, som for første gang viste omverdenen hvilke tanker, mål og resultater virksomheden har sat sig for – og opnået. Her lærte jeg især tre ting, når man skal omsætte ESG-strategi til levende fortællinger, som ikke bare skal dokumenteres, men bidrage positivt til virksomheden.

1. En rapport er et startskud til en helårskampagne

Ligesom årsrapporter eller bæredygtighedsrapporter vil din nye ESG-rapport være en stor investering for din virksomhed. Undgå derfor at den ender i skrivebordsskuffen sammen med tidligere årsrapporter og se ESG-rapporten som startskuddet til en kampagne med historier og viden, som kan drysses og videreudvikles over resten af året. Prøv f.eks. at tænke virksomheden som et medie, der ligger inde med en masse historier og datapunkter, og læg en plan for lanceringen, og hvordan indholdet lever året rundt – internt og eksternt. Historier avler kendskab, og kendskab avler handling, og det vil komme virksomheden til gode at tænke mere i “kampagnemodus”.

“Prøv f.eks. at tænk virksomheden som et medie, der ligger inde med en masse historier og datapunkter, og læg en plan for lanceringen, og hvordan indholdet lever året rundt – internt og eksternt.”

2. De bedste historier er om de mennesker, der gør forskellen

Alle taler om data, men husk, at det er mennesker, der driver forandringen. ESG-rapportens fordel er, at det nu handler mere om målbar handling og mindre om højtflyvende ambitioner, som nogle måske husker fra SDG’erne, og som for de fleste virksomheder er svære at konkretisere. Det er et godt skridt. Virksomheder kommer til at investere millioner i IT-systemer for at måle og rapportere, men husk menneskerne – om de så er medarbejdere, kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, så få dem med i processen, så vi sikrer, at ESG-rapporten giver mening for de mennesker, der er drivkraften i forretningen. Det, er der mange gode historier i.

 

 

3. Ledelsen skal have ESG under huden

Værsgo at elske det, for ESG er den nye virkelighed. Og for at lykkes skal ESG-arbejdet være forankret i den øverste ledelse og med stor opbakning fra bestyrelsen. JA, selvfølgelig, tænker du måske? Men det er ikke altid givet, at ledelsen bakker sådan helhjertet op. ESG-strategien skal ind i hjertet af virksomheden, og hvis man arbejder med kommunikation, strategi eller forretningsudvikling, så er det vores opgave at hjælpe virksomheden med at gå fra et ”risiko”-tankesæt til at se muligheder, så virksomheden kan udvikle sig, og imaget kan følge med op.