Kompetencer

Hvad er dit problem?

Vores rådgivning er uafhængig af kanaler, og når vi løser opgaver for vores kunder, er det enten med udgangspunkt i et problem, vi skal løse, eller et potentiale, vi skal folde ud sammen.

Corporate kommunikation

Moderne virksomheder skal kommunikere 360 grader og samtidig navigere i en kompleks virkelighed med interne og eksterne interessenter i evig bevægelse. Ofte foregår kommunikationen på politisk regulerede områder, og virksomhederne er konstant til eksamen hos forbrugere og borgere, der tager stilling til produkt, ansvarlighed og formål. 

Corporate kommunikation handler ikke kun om struktur og kontrol, roadmaps og processer. Det handler også om at kommunikere på en måde, som er interessant, aktuel og fængende for et kritisk publikum.  


Public Relations

PR handler ofte om synlighed og om at få flere til at se dig. Men det handler også om at skabe relationer og bygge omdømme i den offentlige arena, hvor misinformation trives, og hvor befolkningen er blevet mere skeptiske forbrugere.
Vi lugter, når salg pakkes ind i samfundsansvar, og vi kalder bluffet, når virksomheder gearer kommunikationen for højt. 


Hvis kommunikationen ikke er ærlig, aktuel eller relevant, så slider du på dit image. Derfor burde vi måske i virkeligheden omdøbe “Public Relations” til “Public Relevance”, for det er den relevante kommunikation, der skaber genklang i målgruppen og sørger for, at du hverken spilder andres eller din egen tid. 

Bæredygtigheds-kommunikation (ESG)

Moderne virksomheder skal kommunikere 360 grader og samtidig navigere i en kompleks virkelighed med interne og eksterne interessenter i evig bevægelse. Ofte foregår kommunikationen på politisk regulerede områder, og virksomhederne er konstant til eksamen hos forbrugere og borgere, der tager stilling til produkt, ansvarlighed og formål. 

Corporate kommunikation handler ikke kun om struktur og kontrol, roadmaps og processer. Det handler også om at kommunikere på en måde, som er interessant, aktuel og fængende for et kritisk publikum.  


Kampagne

Vil du have nogen til at ændre adfærd, skifte holdning eller give dem viden? Så lav en kampagne der sætter noget på spil, tilbyder en løsning eller skaber et mulighedsrum. En kampagne, hvor forbrugere, politikere og andre interessenter føler sig nødsaget til at være med. Ellers ender kampagnen blot i bunken med alle de andre kampagner, der aldrig rigtigt kom til at betyde noget for nogen.

Kampagnedisciplinen er blevet sværere i en verden med en overflod af kanaler og støj, men når det virker, er det hele investeringen værd.

Kreativitet og design

Kultur spiser som bekendt strategi til morgenmad. Og lige
bagefter kommer kreativiteten og snupper resterne. I gamle dage bestod bureauernes kreativitet ofte af en copywriter og en AD’er, som gik ind i et rum og kom ud igen en halv time senere med et koncept, der primært var født ud fra idéen om, at det skulle være kreativt eller som et svar på kundens brief. Men i virkeligheden bør strategi og kreativitet være tættere beslægtede end det:De bedste strategier er ofte dem, der er mest kreative, og de bedste kreative ideer er dem, der er mest strategiske.
Kreativiteten er ét af de mest potente redskaber, vi har. Kød og blod, farver og følelser, humor og alvor. Bright opererer i spændingsfeltet mellem kommunikation, strategi, branding og design, og for os må det aldrig blive et valg mellem form og indhold. Det hænger sammen. Ligesom strategi og kreativitet.

Krisehåndtering​

Hvis man har prøvet at stå midt i en krise, så ved man, at den suger organisationens ressourcer, rokker ved omverdenens opfattelse af virksomheden og gør medarbejdere og investorer usikre. Nogle situationer kan man forberede, men en krise kommer aldrig belejligt og kræver ofte eksterne øjne på bolden.

Vi har stået i situationen før og håndteret kriser indenfor datasikkerhed, personulykker, ødelagt infrastruktur, fødevaresikkerhed, personskade, arbejdsulykker og mange andre situationer. Fælles for dem alle er, at de kræver hurtig handling og opmærksomhed, hvis ikke de skal vokse sig større og få omfattende konsekvenser.  

Medie- og budskabstræning

Man kan ikke blive en god talsperson på én dag. Det kræver mere øvelse og indlevelse og mest af alt, kræver det tid. Som mennesker er vi ligeså forskellige, som de kommunikationssituationer, vi kan være nødt til at træde ind i. Nogle personer er garvede, andre er utrænede, og nogle situationer kalder på øjeblikkelig handling, mens andre kan forberedes i ro og mag.

Vi plejer at sige, at et interview er som en tenniskamp. Du kan vælge at være fremme ved nettet med hurtige returneringer, maksimalt pres på modstanderen og høj intensitet, eller du kan stille dig ned på baglinjen og slå lange bolde retur. Alle kampe og modstandere er forskellige, men vi har en formel på at få dit budskab leveret.

Finansiel kommunikation (M&A)

Kommunikation kan måles på bundlinjen. Særligt, hvis det bliver gjort forkert. Som rådgivere hjælper vi oftest til i forbindelse med en forandring eller bevægelse, som et opkøb, frasalg eller en børsintroduktion. Finansiel kommunikation er med andre ord kommunikationen af strategisk vigtige prioriteringer, som kan have indflydelse på en virksomhedens værdi og fremtid.

I de situationer skal den interne og eksterne kommunikation bidrage til stabilitet, styrke virksomhedens position på markedet og øge tilliden blandt medarbejdere, investorer og i samfundet generelt.

Content og sociale medier

Sociale medier behøver ikke kun være tomme kalorier. Den gode idé og den stærke fortælling vinder også på Facebook og Instagram, og det er faktisk muligt at overdøve sekundtyranniet og vores svigtende og flakkende tålmodighed. Hvis du tør lave ordentligt indhold.
 
Hvis du tager dit publikum seriøst og tilbyder dem relevant og underholdende indhold, så gider de også lytte og gerne mere end seks sekunder. Det kræver forståelse for dramaturgi og redaktionel historiefortælling – og en klar idé om, hvordan publikum på tværs af aldergrupper ser på virkeligheden og de sociale medier, de bruger.

Folkemødet

Folket er på Folkemødet, det er politikerne og erhvervslederne også – og selvfølgelig Bright. Midt i Allinge Havn og på en af Folkemødets mest centrale placeringer finder du Vandkantsscenen. Scenens samlingspunkt er skonnerten Johanne og i kombination med de 153 kvadratmeter kajplads foran, giver Vandkantsscenen en sjælden mulighed for at skabe folkemødeoplevelser ud over det sædvanlige.

Vi afvikler debatter, frokoster, fester og møder, og både havnemiljø og skonnerten bliver stemningsfuldt dekoreret med loungemøbler og pladser i både sol og skygge, inden vi lidt senere tænder lanternene i den bornholmske sommernat.

Læs mere om vores Folkemøde på vandkantsscenen.dk